Ете, му дојде редот и на мојот сервер....
Си мислиш, тоа се прикаски, дури не те потрефе.
Времето кое си го губел да направиш нешто, секако не се враќа,
ама сега дури ги најдиме архивите...

kavadarci.info