Добродојдовте на неофицијалната страна на град Кавадарци


Grb-Kavadarci

home-дома
Актуелно
Лична карта
Положба
Фотографии
Информации
 
 
 

 

 

 

Езерото Тиквешко

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

------------------------------------------------------------------------

Тиквешко езеро. март 2010

------------------------------------------------------------------------

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

 

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011

Тиквешко езеро, декември 2011 

 

 

 

декември 2011

На почетокот на месец декември 2011, одговорните личности се испофалија дека ХЕЦ Тиквеш не само што ја исполнило годишната квота на производство на електрична енергија туку и е за 10% надмината и тоа на крајот од месец ноември!

Резултатот на ова беше скоро комплетно празнење Тиквешкото езеро, кое впрочем речено не е ништо специјално, но во секој случај интересно за гледање и фотографирање...

Благодарност до Миле Гелевски кој ни ги достави овие фотографии

 

ТЕ дек. 2011 »»»

ТЕ март 2010 »»»

 

  Ristovski © 2012 posta
mak en de