Добродојдовте на неофицијалната страна на град Кавадарци


Grb-Kavadarci

home-дома
Актуелно
Лична карта
Положба
Фотографии
Информации
 
 
 

 

Езерото Тиквешко

04.12.2011

Тиквешко езеро, 04.12.2011

Фото: Драги Белевски


09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Тиквешко езеро, 09.12.2011

Фотографии: Драган Манојлов


 

 

 

 

 

  Ristovski © 2011 posta
mak en de