Добродојдовте на неофицијалната страна на град Кавадарци


Grb-Kavadarci

home-дома
Актуелно
Лична карта
Положба
Фотографии
Информации
 
 
 

 

 

Езерото Тиквешко
февруари 2012Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

Тиквешко езеро, фебруари 2012

 

 

февруари 2012

И овој месец, и покрај обилните врнежи на снег, Миле Гелевски ни достави неколку фотографии (панорамски) од Тиквешкото езеро.
Очигледно е намалено нивото на водата во езерото, ама и покрај то пак нема никој да ја вароса инката...

 

 

  Ristovski © 2012 posta
mak en de